Tvätt

100-0006_AUT

Tänk på att kapell och tält som är några år gamla kan behöva en översyn av sömmar efter tvätt och att jordslag (bruna fläckar) är svårare att få bort på en väv som är gammal (utan att skada väven) än en som är nyare. Vi rekommenderar att man tvättar och impregnerar kapell och tält vart tredje år.